HOMEOPATHIE

GREEVEN


gegevens praktijk

NVKH 04-0726

RBCZ 170142R

KvK: 34351904

AGB-code praktijk: 900253

AGB-code therapeut: 9023469

Bankrekening: NL63ASNB8832997053

de praktijk is aangesloten bij

Tevredenheid

Vertel het anderen 

Ben je niet tevreden? Vertel het mij, we komen er samen wel uit. Ik sta open voor een goed gesprek. Mocht dat niet voor nieuwe tevredenheid zorgen dan kunt u de klachtenprocedure van de NVKH opstarten.

U kunt deze vinden op de website van de NVKH en hieronder


Privacy

avg-bestendig

de praktijk voldoet aan alle eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Volgens deze verordening houd ik een papieren dossier bij van de consulten die ik voer. Dit dossier wordt alleen door mij gezien. Het dossier blijft 20 jaar bewaard. 

privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend homeopaat, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

Als uw behandelend homeopaat heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals volgens de wet op de behandelovereenkomst is vereist 20 jaar bewaard.

privacy op zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

er ligt een folder in de wachtkamer maar u kunt ook online informatie inwinnen.

Homeopathie Greeven 06-15255975 NVKH 04-0726  RBCZ 170142R

gerda@homeopathiegreeven.nl